Dobra niematerialne i ich ochrona
Usługi

Dobra niematerialne i ich ochrona

Do dóbr niematerialnych należą między innymi znaki towarowe (to nazwa i logo firmy), wynalazki, wzory użytkowe. Mogą zostać objęte ochroną prawną. Sposobem na ich ochronę jest między innymi patent.

Zgłoszenia do Urzędu Patentowego

Każdy wynalazek może zostać objęty ochroną prawną po otrzymaniu dokumentu o nazwie patent. W Polsce patent może zostać przyznany po zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Wynalazek można zgłosić samodzielnie, ale można również skorzystać z pomocy radca patentowy. Znalezienie osoby, która wykonuje zawód radca patentowy nie jest trudne. W większości dużych miast działa kancelaria patentowa. Kancelaria patentowa kieruje swoje usługi do osób prywatnych i firm. Kancelaria patentowa ma podpisaniu przez klienta pełnomocnictwa wyznaczy do pomocy prawnej radca patentowy. Radca patentowy z renomowanej kancelaria patentowa będzie mógł reprezentować klienta również przed EPO.

Korzyści płynące z pomocy radcy patentowego

Ochrona patentu wymaga dopełnienia formalności pochłaniających mnóstwo czasu. Profesjonalna obsługa przez kancelaria patentowa oznacza oszczędność tego czasu. Dzięki profesjonalnej pomocy kancelaria patentowa opis patentowy będzie przygotowany bardzo obszernie, aby ochrona patentowa była dla klientów najbardziej korzystna. Kancelaria patentowa stworzy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku – ochrona patentu. Warto wiedzieć, że rzecznik patentowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.