Rodzaj usług świadczonych przez kancelarie patentowe
Usługi

Rodzaj usług świadczonych przez kancelarie patentowe

Działalność kancelarii patentowych jest bliżej nie znana większości mieszkańcom naszego kraju. Jakie usługi świadczy kancelaria patentowa?

Jakimi aspektami prawnymi się zajmuje?

Kancelaria patentowa zajmuje się świadczeniem usług z zakresu ochrony własności przemysłowej bądź intelektualnej. Kancelaria patentowa tylko w pewnym stopniu przypomina kancelarię adwokacką. W kancelarii patentowej w charakterze rzecznika patentowego mogą bowiem pracować nie tylko osoby, które mają wykształcenie prawnicze, ale również osoby z wykształceniem technicznym. Do kancelarii patentowej mogą zwrócić się wszyscy, którzy chcą chronić swoją własność intelektualną lub przemysłową. Klientami kancelarii mogą zostać na przykład naukowych, którzy dokonali przełomowego wynalazku i chcą go objąć ochroną. Bardzo często o pomoc do kancelarii patentowej zwracają się również różnej wielkości przedsiębiorstwa w sprawie na przykład ochrony nazwy swojej firmy.

Reprezentowanie przed urzędami i sądami

Zatrudniająca rzeczników patentowych kancelaria patentowa może reprezentować swoich klientów w Urzędzie Patentowym. Największe kancelarie zatrudniają rzeczników patentowych zdobyli odpowiednie kwalifikacje do reprezentowania klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym albo przed EUIPO. Pracownicy kancelarii mogą również reprezentować klientów w sądzie administracyjnym lub powszechnym w sprawach, które odnoszą się do ochrony praw własności przemysłowej lub intelektualnej. Lista spraw, którymi zajmuje się kancelaria patentowa jest stosunkowo długa.