Usługi, które świadczą kancelarie patentowe
Usługi

Usługi, które świadczą kancelarie patentowe

Osób, które są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym zajmuje się kancelaria patentowa jest bardzo niewiele. Przyjrzymy się więc, jakimi sprawami zajmuje się kancelaria patentowa.

Sprawy, którymi zajmują się kancelarie patentowe

Kancelaria patentowa nie zatrudnia adwokatów. Pracuje w niej radca patentowy. Radca patentowy może być prawnikiem, ale też posiadać tytuł inżyniera. Uprawnienia radca patentowy pozwalają mu na reprezentowanie klienta w Urzędzie Patentowym. Do Urzędu Patentowego RP mogą zgłosić się nie tylko osoby, które chcą uzyskać patent, ale także osoby, które chcą zastrzec znak towarowy. Uzyskanie patent czy badania patentowe to przykład czynności, którymi może zająć się kancelaria patentowa. Kancelaria patentowa może również reprezentować klientów w postępowaniach toczących się przed sądem powszechnym lub administracyjnym, ale tylko w tych, które dotyczą prawa własności przemysłowej.

Kto korzysta z usług kancelarii?

O poradę czy pomoc do kancelaria patentowa bardzo często zwracają się naukowcy czy wynalazcy, którzy swojemu pomysłowi chcą zapewnić ochrona patentu. Warto pamiętać, że ochrona patentu nie zostanie przyznana każdemu pomysłowi zgłoszonemu do Urzędu Patentowego. Jeśli jednak ochrona patentu jest możliwa, klient dowie się o tym na wstępie dzięki temu, że rzecznik patentowy przeszuka bazy patentowe. Dzięki temu klient może uniknąć zbędnych kosztów. Ochronę patentu UP przyznaje na 20 lat. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.